بعد از ثبت نام در کارگاه و کلاس بلافاصله فاکتور و کد رهگیری به ایمیل شما ارسال می شود.

یک روز مانده به شروع دوره شما در گروه واتساپی اضافه می شوید و تمام راهنمایی ها برای اتصال به کلاس آنلاین برای شما ارسال می شود.

اطلاع رسانی های مهم مانند تغییر در ساعت کلاس یا عدم تشکیل کلاس از طریق سامانه پیامکی برای شما ارسال می شود.

همچنین از طریق چت واستاپ و شماره تماس ۰۲۱۴۶۸۰۷۰۹۱ می توانید با واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.